กรอบมิ้น

ผลลัพธ์นี้จะสามารถสร้างภาพความละเอียดสูงได้

Thanks to it's light green colour this gorgeous photo frame will add a touch of spring to your photo.