ตัวช่วยสร้างที่ต้องการ
ผลลัพธ์ ตัวช่วยสร้างที่ต้องการ

ตัวอย่าง

ตัวช่วยสร้างที่ต้องการ

ผลลัพธ์นี้ใช้การตรวจจับใบหน้าอัตโนมัติ

Photo frame from Harry Potter "Have you seen this wizard?"