เบียร์

ผลลัพธ์นี้จะสามารถสร้างภาพความละเอียดสูงได้

Photo effect where you can place your photo on a beer bottle.

ข้อความ