โรแมนติก

ผลลัพธ์นี้จะสามารถสร้างภาพความละเอียดสูงได้

Bright aqua colours with subtle flares on a rough texture.

เนื้อผ้า

กรอบ

เอฟเฟกต์แสง