เลนิน
ผลลัพธ์ เลนิน

ตัวอย่าง

ที่มาของภาพ

เลนิน

ผลลัพธ์นี้ใช้การตรวจจับใบหน้าอัตโนมัติ

Comic photo effect picturing Lenin and a daughter.