ไนท์ซิตี้

ผลลัพธ์นี้จะสามารถสร้างภาพความละเอียดสูงได้

Billboard in a night street, warmed up by the soft light flowing from the lanterns.