ป้ายโฆษณาริมแม่น้ำ
ผลลัพธ์ ป้ายโฆษณาริมแม่น้ำ

ตัวอย่าง

ที่มาของภาพ

lhl

ป้ายโฆษณาริมแม่น้ำ

ผลลัพธ์นี้จะสามารถสร้างภาพความละเอียดสูงได้