คริสต์มาส

ผลลัพธ์นี้จะสามารถสร้างภาพเคลื่อนไหวได้

This Christmas photo frame with animated fire in the chimney will cheer your holiday spirit.