บิลบอร์ดตอนเย็น

ผลลัพธ์นี้จะสามารถสร้างภาพความละเอียดสูงได้

Have your photo displayed on a huge billboard.