เจ้าพ่อ

ผลลัพธ์นี้จะสามารถสร้างภาพความละเอียดสูงได้
ผลลัพธ์นี้ใช้การตรวจจับใบหน้าอัตโนมัติ

God Father, Don Corleone, use this photo effect to become a part of a mafia clan.