ฤดูร้อนของอินเดีย

ผลลัพธ์นี้จะสามารถสร้างภาพความละเอียดสูงได้

This filter gives your images a warm atmosphere of wonderful days of early autumn called the Indian summer.

เนื้อผ้า

กรอบ

เอฟเฟกต์แสง