คืนหนึ่งในนิวยอร์ก
ผลลัพธ์ คืนหนึ่งในนิวยอร์ก

ตัวอย่าง

ที่มาของภาพ

คืนหนึ่งในนิวยอร์ก

ผลลัพธ์นี้จะสามารถสร้างภาพความละเอียดสูงได้

You will be pleased to see your photo glowing at night on the billboard in New York City.