ศิลปะทางเท้า
ผลลัพธ์ ศิลปะทางเท้า

ตัวอย่าง

ที่มาของภาพ

ศิลปะทางเท้า

ผลลัพธ์นี้จะสามารถสร้างภาพความละเอียดสูงได้

Let the pavement burts in colors! Just place there your favourite colorful image.