การวาดภาพทางเท้า
ผลลัพธ์ การวาดภาพทางเท้า

ตัวอย่าง

ที่มาของภาพ

การวาดภาพทางเท้า

Bring sweet childhood memories with your photo drawn on the pavement in colorful chalks.