บานม้วน
ผลลัพธ์ บานม้วน

ตัวอย่าง

ที่มาของภาพ

แบ่งปันผลลัพธ์

คุณอาจจะชอบ

บานม้วน

ผลลัพธ์นี้จะสามารถสร้างภาพความละเอียดสูงได้

Roller shutters are among the favourite canvases for graffiti enthusiasts. Most probably not a single new roller shutter stays clean for a long time, almost instantly some form of graffiti appears on it. Quite often the shop owners themselves ask for specific works of art to be created on their roller shutters by graffiti artists in order to avoid any unwanted works. With this effect you can assume the role of a graffiti artist to produce your own roller shutters work of art and even write a message for the passers-by.

*1.

2.

ข้อความ 1:

ข้อความ 2:

ข้อความ 3:

ข้อความ 4:

ข้อความ 5: