ป้ายโฆษณา Urban

ผลลัพธ์นี้จะสามารถสร้างภาพความละเอียดสูงได้

Interesting photo effect - urbanistic billboard.