ไอศครีม

ผลลัพธ์นี้จะสามารถสร้างภาพความละเอียดสูงได้

Interesting photo effect with a poster and ice-cream.