ชายคนแรกบนดวงจันทร์

ผลลัพธ์นี้ใช้การตรวจจับใบหน้าอัตโนมัติ
ผลลัพธ์นี้จะสามารถสร้างภาพความละเอียดสูงได้

So who was the first man to step on the Moon? Was it Neil Armstrong? Wrong! That was you!