ภาพถ่ายโบราณ

ผลลัพธ์นี้จะสามารถสร้างภาพความละเอียดสูงได้

Go retro! Create a vintage photo using this effect.

ข้อความ