คืนหนึ่งในนิวยอร์ก

ผลลัพธ์นี้จะสามารถสร้างภาพความละเอียดสูงได้

You will be pleased to see your photo glowing at night on the billboard in New York City.