แสตมป์

ผลลัพธ์นี้จะสามารถสร้างภาพความละเอียดสูงได้

This photo effect will allow you to create your own stamps by uploading a couple of photos.

*1.

2.