คาเฟ่

ผลลัพธ์นี้จะสามารถสร้างภาพความละเอียดสูงได้

Photo frame - billboard in front of a cafe.