กรอบคลาสสิก
ผลลัพธ์ กรอบคลาสสิก

ตัวอย่าง

กรอบคลาสสิก

ผลลัพธ์นี้จะสามารถสร้างภาพความละเอียดสูงได้

This photo effect will allow you to place a photo in a classic golden frame. You can select 1 of 4 frames and turn your photo into a painting.

เลือกสไตล์ของกรอบ:

ผู้เขียน