ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่
ผลลัพธ์ ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่

ตัวอย่าง

ที่มาของภาพ

ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่

ผลลัพธ์นี้จะสามารถสร้างภาพความละเอียดสูงได้

Place your billboard on a wall of a high-rise building.