ไอศครีม
ผลลัพธ์ ไอศครีม

ตัวอย่าง

ที่มาของภาพ

ไอศครีม

ผลลัพธ์นี้จะสามารถสร้างภาพความละเอียดสูงได้

Interesting photo effect with a poster and ice-cream.