รูปเลโก้

ผลลัพธ์นี้จะสามารถสร้างภาพความละเอียดสูงได้

reate a unique portrait consisting of hundreds of small lego pieces.