มาริลีนมอนโร

ผลลัพธ์นี้ใช้การตรวจจับใบหน้าอัตโนมัติ

Photo effect with Merilyn Monroe dazzling in a white dress.