ข้ามทางเท้า
ผลลัพธ์ ข้ามทางเท้า

ตัวอย่าง

ข้ามทางเท้า

Choose your photo and it will appear on a billboard next to the pedestrian crossing.