ป้ายโฆษณาริมแม่น้ำ

ผลลัพธ์นี้จะสามารถสร้างภาพความละเอียดสูงได้