ซานตา

ผลลัพธ์นี้ใช้การตรวจจับใบหน้าอัตโนมัติ

Photo effect Santa Claus. You can take off glasses and moustache.