วันหิมะตก
ผลลัพธ์ วันหิมะตก

ตัวอย่าง

วันหิมะตก

ผลลัพธ์นี้จะสามารถสร้างภาพความละเอียดสูงได้

Make your photo look like it's snowing.

เนื้อผ้า

กรอบ

เอฟเฟกต์แสง