กรอบรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส

ผลลัพธ์นี้จะสามารถสร้างภาพความละเอียดสูงได้

Beautiful square photo photo frame. Choose between male and female hands.