ในเมือง

ผลลัพธ์นี้จะสามารถสร้างภาพความละเอียดสูงได้

Billboards behind the fence - unconventional photo effects.