แสงยามเย็น

ผลลัพธ์นี้จะสามารถสร้างภาพความละเอียดสูงได้

Bright evening flares and a splash of purple.

เนื้อผ้า

กรอบ