วันสุดท้ายที่อบอุ่น

ผลลัพธ์นี้จะสามารถสร้างภาพความละเอียดสูงได้

Blue shadows, yellow highlights.

เนื้อผ้า

กรอบ

เอฟเฟกต์แสง