ความคมชัดขาวดำ

ผลลัพธ์นี้จะสามารถสร้างภาพความละเอียดสูงได้

Choose between 3 contrast levels to make your photo look best.

ระดับความคมชัด

เนื้อผ้า

กรอบ

เอฟเฟกต์แสง