กลางคืนมืด

ผลลัพธ์นี้จะสามารถสร้างภาพความละเอียดสูงได้

This effect gives your photo deep blue shade.

เนื้อผ้า

กรอบ