ลมเย็น

ผลลัพธ์นี้จะสามารถสร้างภาพความละเอียดสูงได้

This effect will add some icy blue colour to your photo.

เนื้อผ้า

กรอบ

เอฟเฟกต์แสง