หยก

ผลลัพธ์นี้จะสามารถสร้างภาพความละเอียดสูงได้

This effect gives your photo jade shade.

เนื้อผ้า

กรอบ

เอฟเฟกต์แสง