ป้ายโฆษณาหมุนได้

ผลลัพธ์นี้จะสามารถสร้างภาพความละเอียดสูงได้

Photo effect for a turning billboard.