เหรียญ

ผลลัพธ์นี้จะสามารถสร้างภาพความละเอียดสูงได้

This photo effect will instantly create a coin out of any photo.

ประเทศ